השקעות בטכנולוגיות

השקעות בחברות בתחומי אבטחת מידע, חקלאות ובתחומים נוספים.