הגשמה TV

סרטונים של הגשמה

Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=0cSe8W8PSZQ&feature=youtu.be) couldn't be embedded.
הרצאה בנושא מיסוי, הדסה רוזנברג - כנס מיסוי ומימון הגשמה - אפריל 2016
Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=E_bUO-DdBCk&feature=youtu.be) couldn't be embedded.
אודי ברזלי - כנס מיסוי ומימון הגשמה - אפריל 2016
Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=WiiGDCuHD2o&feature=youtu.be) couldn't be embedded.
ישראל יוסוביץ (BDO זיו האפט) - כנס מיסוי ומימון הגשמה - אפריל 2016
Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=Gh51P7wl65A&feature=youtu.be) couldn't be embedded.
השקת מסלול המימון, יו"ר הגשמה חנן שמש - כנס מיסוי ומימון הגשמה - אפריל 2016
Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=fG6R0xpzk_M&feature=youtu.be) couldn't be embedded.
דברי פתיחה, אבי כץ - כנס מיסוי ומימון הגשמה - אפריל 2016
ועידת השקעות
Error: The video (http://youtu.be/yxr9txLlvsM) couldn't be embedded.