הגשמה | איך זה עובד

בחינת היזם

מחלקת פיתוח עסקי בוחנת את היזם והפרויקט המוצע:

 • בחינת ניסיונו ורמת הידע המקצועי
 • בדיקת הצלחתו בפרויקטים קודמים שביצע
 • ביקור במשרדי היזם ובפרויקט
 • בחינת המבנה הארגוני של חברת היזם
 • הצגת היזם/הפרויקט ואישורם ב"ועדת השקעות" בנוכחות השותפים, מנהלי מחלקות ודירקטור חיצוני
 • ניהול מו"מ לסיכום התנאים המסחריים

בחינת העסקה

מחלקת האנליזה עורכת בדיקת נאותות של היזם וההשקעה המוצעת:

 • היכולת הכלכלית של היזם
 • בחינת התוכנית העסקית לרבות מחירי מכירה ועלויות הפרויקט
 • השוואה למחירים באזור
 • מיקום הפרויקט
 • רגולציה לרבות היתרים ומגבלות
 • הסכם עקרונות (LOI) עם הגוף המממן
 • רגישות העסקה והיתכנותה
 • זיהוי חוזקות וחולשות בעסקה

בדיקת נאותות משפטית

המחלקה המשפטית בוחנת את ההיבטים המשפטיים:

 • הסכם רכש
 • הגנות ובטוחות
 • הבשלת התנאים לקלוזינג
 • גיבוש מבנה משפטי ומיסוי
 • הסכם השותפות עם חברת היזם
 • וידוא רישום הנכס על שם שותפות משקיעי הגשמה - כבטוחה
 • במסלול המימון - וידוא רישום שעבוד על הנכס

הצגת העסקה למשקיעים

מחלקת קשרי המשקיעים מציגה למשקיעים את פרטי ההשקעה:

 • יתרונות העסקה, מיקום, תנאים
 • מסלולי השקעה אפשריים
 • שקיפות מלאה בכל הפרטים

משקיעים אסטרטגיים –

יזמים/משקיעים גדולים בוחרים להשקיע בהגשמה: מנרב, אלקו, שפיר, קיבוצים, משפחות אמידות

בקרת השקעות

מחלקת בקרת ההשקעות מלווה את הפרויקט לכל אורך הדרך:

 • אנליסטים מיומנים הנמצאים בקשר ישיר עם היזם
 • חברות מוניטורינג בלונדון ובארה"ב בוחנות ומבקרות את הפרויקטים עד לסיומם
 • זיהוי עיכובים ואירועים בלתי צפויים בזמן אמת