גן עדן לשוכרי דירות: מודל השכירות הגרמני שהישראלים יכולים רק לחלום עליו