גבירותיי ורבותיי, מהפך: האזורים שהפכו משכונות עוני לאזורי ביקוש לוהטים