"אני זוכרת את התקופה שעוד ישבנו בחצי מחסן בכפר סבא"