"אנחנו בודקים בזכוכית מגדלת כל פרט בתוכנית העסקית"