איפה המשקיעים הגדולים שמו את הכסף לאורך שנות ההיסטוריה?