אבי כץ מבקש סליחה מאמו דבורה ז"ל: "כילד התביישתי בך"